Αερισμός-
Κλίμα

 

Τα συστήματα εξαερισμού της ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. ρυθμίζουν το βέλτιστο κλίμα στον θάλαμο σας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

Το σωστό κλίμα είναι ευεργετικό για την ανάπτυξη και την υγεία των ζώων σας και σας εξοικονομεί κόστος για την τροφοδοσία νερού & ενέργειας.

Χάρη σε ένα καλό σύστημα ελέγχου του κλίματος, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι έντονα κυμαινόμενες θερμοκρασίες δεν θα έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον του σπιτιού σας.

Προϊόντα

Ο ακριβής έλεγχος των αυτοματισμών εξασφαλίζει αποτελεσματικό αερισμό στον θάλαμο και μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Ακόμη και αν ο άνεμος φυσά απευθείας στην είσοδο ή την καμινάδα, οι εξωτερικές επιρροές δεν θα έχουν καμία επίδραση στον ελάχιστο εξαερισμό.

Οποιεσδήποτε επιδράσεις εξωτερικής θερμοκρασίας αντισταθμίζονται αυτόματα.

Αποτέλεσμα καλού Αερισμού

Ένα σωστά ελεγχόμενο κλίμα βελτιώνει την απόδοση των ζώων σας και εξοικονομεί ενέργεια για τον εξαερισμό, τη θέρμανση και το φωτισμό.
Χάρη στη νέα σειρά LUMINA37 και LUMINA38 της Fancom, ο έλεγχος ενός σωστού κλίματος δεν ήταν ποτέ ευκολότερος.
Αλλά υπάρχουν περισσότερα! Η καταγραφή, η δοσολογία τροφοδοσίας και ο έλεγχος νερού και φωτισμού αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά.