Χοιροτροφία

ΣΗΜΕΡΑ

 

Το ελληνικό χοίρειο δεν ξεπερνά σήμερα το 30% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, από 986 χιλιάδες κεφαλές ζώων το 1991, το 2013 οι χοίροι μειώθηκαν σε 761 χιλιάδες.

Οι εκμεταλλεύσεις στη χώρα ήταν 18.941 (2013), με πρώτη σε ζωικό κεφάλαιο τη Θεσσαλία (146.749), δεύτερη την Ήπειρο (132.814) και τρίτη την Κεντρική Μακεδονία (125.109).

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν εκπρόσωποι του χώρου, η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους σημαντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας, με συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής 18 % περίπου.

 Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

Η εταιρεία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της εταιρείας WEDA από την οποία προμηθεύεται τα κάτωθι:

1) Κελλιά τοκετών θηλασμού για χοιρομητέρες

2) Κελλιά με σύστημα υγράς διατροφής για παχυνόμενα

3) Κελλιά ξηράς περιόδου χοιρομητέρων με αυτόματη τροφοδοσία

4) Κελλιά με σύστημα ξηράς διατροφής για παχυνόμενα