Προϊόντα | ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.

 
 
 
Η εταιρεία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής σε έναν σύγχρονο ιδιόκτητο χώρο, όπου στεγάζονται γραφεία και αποθήκες και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις εξής κύριες δραστηριότητες :
 
 
 
Εξοπλισμός Πτηνοτροφικών & Κτηνοτροφικών Μονάδων - Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε.
 
 
 
Εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμών που αφορούν πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.
 
 
 
 
 
Εξοπλισμός Πτηνοτροφικών & Κτηνοτροφικών Μονάδων - Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε.
 
 
 
Παροχή τεχνογνωσίας, τεχνικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών γύρω από τον κλάδο της πτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας.
 
 
 
 
 
Εξοπλισμός Πτηνοτροφικών & Κτηνοτροφικών Μονάδων - Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε.
 
 
 
Εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου με χρήση οργανικών υποπροϊόντων ως πρώτη ύλη.
 
 
 
 
 
Εξοπλισμός Πτηνοτροφικών & Κτηνοτροφικών Μονάδων - Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε.
 
 
 
Εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμών που αφορούν χοιροτροφικές μονάδες.
 
 
 
 
 
 
 

Τα Προϊόντα μας

 
 
 

Πτηνοτροφία

 
 
 
 
 
 

Χοιροτροφία

 
 
 
 
 
 

Βιοαέριο