Πτηνοτροφία

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει σήμερα το 5% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής. Οι οργανωμένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν ετησίως 120.000.000 κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά. Η παραγωγή καλύπτει σχεδόν πλήρως την εγχώρια ζήτηση. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 50 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Στην ζωική παραγωγή δραστηριοποιούνται περί τις 2.000 αγρότες πτηνοτρόφοι, οι οποίοι συνεργάζονται με τις οργανωμένεςκαθετοποιημένες επιχειρήσεις. Η παραγωγή κοτόπουλου είναι συγκεντρωμένη κατά 45% στην Ήπειρο, κατά 27% στην Στερεά Ελλάδα και κατά 18% στην Μακεδονία και τη Θράκη. Η παραγωγή του αυγού είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη, πλην όμως μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να προέρχεται από την Αττική.

Συστήματα Τροφοδοσίας – Παροχής Νερού

Η εταιρεία μας προμηθεύει τελευταίας τεχνολογίας αυτόματες ταγίστρες και ποτίστρες για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα καθώς και συστήματα τροφοδοσίας Σιλό και μεταφορείς τροφής.

 Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

Η εταιρεία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης Chore-Time από την οποία προμηθεύεται τα κάτωθι:

1) Αυτόματες ταγίστρες από 10 – 150 μέτρα μήκος,

2) Αυτόματες ποτίστρες από 10 – 150 μέτρα μήκος,

3) Μεταφορείς τροφής διαμέτρου Φ55-Φ125

4) Σιλό αποθήκευσης φυράματος – καρπών από 2,7 εως 3.000 τόνους

5) Εμπλουτισμένες Κλωβοστοιχίες

6) Αυτόματες Φωλιές συλλογής αυγών

7) Μηχανές σήμανσης αυγών (Αυτόματες – Χειροκίνητες)

Αυτόματες Φωλιές και Κλωβοστοιχίες

Η εταιρεία μας παρέχει τελευταίας τεχνολογίας αυτόματες φωλιές για πτηνοτροφεία του οίκου Chore – Time VOLITO καθώς και κλωβοστοιχείες τύπου AVIARY.