ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

Η μονάδα της Ξάνθης, παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2018 με δυναμικότητας 0,5 MW και τον Νοέμβριο του 2019 έγινε η επέκταση στο 1 MW. Eίναι πλήρως εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα παστερίωσης, MultiMix, και BigMix (τροφοδοσίας στερεών).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Βιοενεργειακή Ξάνθης Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Μέλισσα, Ξάνθη
 • Δυναμικότητα: 1 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2018 – 2019
ΗΛΙΟΤΟΠ Α.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,5 MW βρίσκεται στην περιοχή της Δράμας. Λειτούργησε πρώτη φορά το Δεκέμβριου του 2016 και χρησιμοποιεί 2 χωνευτήρες όγκου 3.176 m3. Διαθέτει μονάδα παστερίωσης και άλεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Heliotop Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Ρίζια Αγ. Αθανασίου Δράμας
 • Δυναμικότητα: 0,5 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2016
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ

Η μονάδα δυναμικότητας 0,30 MW βρίσκεται στην περιοχή του Αγρινίου δίπλα στη χοιροτροφική μονάδα που διατηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2016 και χρησιμοποιεί ένα χωνευτήρα 4.438 μ3.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία:Τσιαμάκη Αφοί Σιβίστα Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Αγρίνιο
 • Δυναμικότητα: 0,3 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2016
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΒΙΣΤΑ Α.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,30 MW βρίσκεται στην περιοχή του Αγρινίου δίπλα στη χοιροτροφική μονάδα που διατηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2016 και χρησιμοποιεί ένα χωνευτήρα 4.438 μ3.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Τσιαμάκη Αφοί Σιβίστα Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Αγρίνιο
 • Δυναμικότητα: 0,3 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2016
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,25 MW είναι εγκατεστημένη στον Πλάτανο Ημαθίας δίπλα στη χοιροτροφική μονάδα που διατηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Επεκτάθηκε το 2017 με την προσθήκη μιας μηχανής δυναμικότητας 250 kW εγκατεστημένη σε container, και η μονάδα έφτασε στο 0,5 MW.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Καρανίκας Αντώνιος Ε.Π.Ε.
 • Τοποθεσία: Πλάτανος Ημαθίας
 • Δυναμικότητα: 0,5 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2013-2017
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η μονάδα εγκατεστημένη στο Καλέτζι Κορινθίας τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2014. Διαθέτει ένα χωνευτήρα όγκου 3.052 μ3, χωρίς όμως μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς το παρόν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Φάρμα Μητσόπουλος Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Καλέτζι Κορινθίας
 • Δυναμικότητα: 0,2 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2014
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,5 MW με 1 χωνευτήρα όγκου 3.999 μ3 ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015. Πρώτες ύλες είναι τα λύματα βουστασίων, κοπριές πτηνοτροφείων και ο κατσίγαρος. Μέσα στο 2019 αναμένεται η επέκταση του στο 1 MW.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Βιοαέριο Μεγάρων Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Άκρες Ντόσκουρι ,
 • Μέγαρα
 • Δυναμικότητα: 0,5 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2015
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.

Το 2017 έγινε επέκταση με την προσθήκη νέου χωνευτήρα, ενός συστήματος multi-mix , ενός συστήματος Big-mix και μιας νέας μηχανής εγκατεστημένης εντός κτιριακών εγκαταστάσεων και έτσι έφτασε στην σημερινή δυναμικότητα του 1 MW.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Βιοαέριο Κομοτηνής
 • Τοποθεσία: Κομοτηνή
 • Δυναμικότητα: 1 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2012-2013-2017
ΧΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι λύματα χοιροστασίου. Mε την προσθήκη δύο αντιδραστήρων χώνευσης, ενός αντιδραστήρα μετα-χώνευσης και κατασκευή νέων αντλιοστασίων η μονάδα στην περιοχή της Φιλιππιάδας Πρεβέζης φτάνει στην παραγωγή των 2,4 MW με στόχο την περαιτέρω επέκταση του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Χήτας Φάρμα Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Φιλιππιάδα Πρεβέζης
 • Δυναμικότητα: 2,4 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2007-2017
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.

Η πιο πρόσφατη μονάδα που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας. Βρίσκεται στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης και είναι δυναμικότητας 0,25 MW. Αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του Ιουνίου του 2017 και διαθέτει ένα χωνευτήρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Βιοενεργειακή Ο.Ε.
 • Τοποθεσία: Φιλιππιάδα Πρεβέζης
 • Δυναμικότητα: 0,35 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2017
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Α.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,5 MW με 1 χωνευτήρα όγκου 4.438 m3 ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015. Πρώτες ύλες είναι τα λύματα σφαγείου καθώς και κοπριές χοιροτροφείου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Λευκόπουλος – Θεοφράστου Α.Ε
 • Τοποθεσία: Πτολεμαϊδα
 • Δυναμικότητα: 1 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2010
ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,5 MW διαθέτει 1 χωνευτήρα όγκου 4.438 μ3 τέθηκε σε λειτουργία τέλος του 2015.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Γκασνάκης Αντ. Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Καμποχώρι Ημαθίας
 • Δυναμικότητα: 0,25 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2015
BIOGAS ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.

Η μονάδα δυναμικότητας 0,48 MW με 1 χωνευτήρα όγκου 4.438 m3 με δύο μηχανές MAN 250 kW έκαστη, κατασκευάστηκε το 2011 αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμη λόγω ανάκλησης αδείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ονομασία: Biogas Πελοποννήσου Α.Ε.
 • Τοποθεσία: Θέση Μπέρμπερη, Τρίπολη
 • Δυναμικότητα: 0,48 MW
 • Χρονολογία κατασκευής: 2011