ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

 
Η εταιρεία εξοπλισμού πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., που εδρεύει στα Μέγαρα, εξειδικεύεται στον εξοπλισμό που αφορά στην χοιροτροφία, έχοντας στη διάθεσή της μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Το ελληνικό χοίρειο δεν ξεπερνά σήμερα το 30% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, από 986 χιλιάδες κεφαλές ζώων το 1991, το 2013 οι χοίροι μειώθηκαν σε 761 χιλιάδες. Οι εκμεταλλεύσεις στη χώρα ήταν 18.941 (2013), με πρώτη σε ζωικό κεφάλαιο τη Θεσσαλία (146.749), δεύτερη την Ήπειρο (132.814) και τρίτη την Κεντρική Μακεδονία (125.109). Σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν εκπρόσωποι του χώρου, η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους σημαντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας, με συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής 18 % περίπου.

Η εταιρεία εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., εξειδικεύεται στον εξοπλισμό που αφορά στην χοιροτροφία, έχοντας στη διάθεσή της μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Η εταιρεία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της εταιρείας WEDA από την οποία προμηθεύεται τα κάτωθι:

  • Κελλιά τοκετών θηλασμού για χοιρομητέρες
  • Κελλιά με σύστημα υγράς διατροφής για παχυνόμενα
  • Κελλιά ξηράς περιόδου χοιρομητέρων με αυτόματη τροφοδοσία
  • Κελλιά με σύστημα ξηράς διατροφής για παχυνόμενα


Δείτε το προσπέκτους μας εδώ.
 
Περισσότερα και αναλυτικότερα για τα παρεχόμενα εξαρτήματα-μηχανήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.