ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

 

Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Βιοαερίου

 
Ένα εκ των μεγαλύτερων εμποδίων που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε νέος επενδυτής, προκειμένου να ξεκινήσει μια μονάδα βιοαερίου είναι η αδειοδοτική διαδικασία. Είναι μια χρονοβόρα, κοστοβόρα αλλά και δύσκολη διαδικασία που απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό σταδίων-εμποδίων με σκοπό την απόκτηση της τελικής άδειας.

Η εταιρεία μας ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. που βρίσκεται στα Μέγαρα, με βάση την εμπειρία της στον συγκεκριμένο τομέα, κατέχει όλα τα εχέγγυα για να σας βοηθήσει στην χρονοβόρα διαδικασία της αδειοδότησης.
 

Σχεδιασμός - Διαστασιολόγηση - Χωροθέτηση Μονάδος

 
 
Υπηρεσίες Τετώρος
 
 
 
Έχοντας την πείρα των 13 και πλέον νέων έργων που έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει η εταιρία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. , δύναται να αναλάβει την ολοκληρωμένη διαδικασία του σχεδιασμού, της διαστασιολόγησης και της σωστής χωροθέτησης της μονάδας Βιοαερίου, με σκοπό να αποφευχθούν άσκοπα έξοδα και καθυστερήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την επένδυση.

Αυτοί που συνήθως ξεκινούν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη έργων βιοαερίου είναι οι αγρότες και οι τοπικές οργανώσεις των αγροτών, οι παραγωγοί και συλλέκτες οργανικών αποβλήτων, οι δήμοι, οι παραγωγοί ενέργειας κλπ. Από την έμπνευση για το έργο βιοαερίου μέχρι την αποσυναρμολόγηση της εγκατάστασης του βιοαερίου στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

  1. Ιδέα του έργου.
  2. Μελέτη σκοπιμότητας.
  3. Λεπτομερής προγραμματισμός της μονάδας βιοαερίου.
  4. Διαδικασία αδειοδότησης.
  5. Κατασκευή της μονάδας βιοαερίου.
  6. Λειτουργία και συντήρηση.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας λύσει τα όποια προβλήματα αντιμετωπίσετε από την πρώτη μέρα που υλοποιηθεί το 1ο βήμα που αναγράφεται παραπάνω, από το business plan, την διαδικασία αδειοδότησης (Συμπεριλαμβανομένης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), την χωροθέτηση του έργου, την κατασκευή της μονάδος, αλλά και την συντήρηση και καλή λειτουργία της.
 
 
 
 

Service και συντήρηση

 
H δική μας προσπάθεια για την δική σας επιτυχία - κάθε μέρα.

Από την καθημερινότητα, οι υπερσύγχρονες μονάδες αναερόβιας χώνευσης της ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις για τις ενεργειακές σας ανάγκες. Για να διασφαλιστεί αυτό το επίπεδο απόδοσης σε μακροπρόθεσμη βάση, η εταιρεία μας λειτουργεί ως ισχυρός συνεργάτης για εσάς. Ξεκινώντας από το στάδιο ανάπτυξης, η επιλογή των υψηλής ποιότητας εξαρτημάτων και υλικών διέπεται από την ιδιαίτερη προσοχή που δίνουμε στη μέγιστη απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των μονάδων. Ωστόσο, η ατομική ρύθμιση, η τακτική συντήρηση / συντήρηση και η τεκμηρίωση των φυτών είναι απαραίτητες όταν πρόκειται να επωφεληθούν από τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, ειδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική επαφή. Έτσι, οι έμπειροι ειδικοί μας είναι ευτυχείς να σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα και τα θέματα που αφορούν την Αναερόβια Χώνευση: δείτε μόνοι σας!

Κατεβάστε το φυλλάδιο με τις υπηρεσίες εδώ.